Werken bij WijZijn

Regiomanager

Organisatie

WijZijn Traverse Groep is een dynamische organisatie voor maatschappelijk welzijn. We zijn werkzaam in 7 gemeenten in West-Brabant en Tholen. WijZijn Traverse Groep wil er zijn voor alle inwoners binnen een gemeente, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. We ondersteunen mensen om oplossingen te vinden voor hun problemen en (weer) zelfredzaam te worden op het gebied van financiën, relaties, gezondheid, wonen, rouw(verwerking) etc. We stimuleren mensen ook om zelf actief te worden en iets voor elkaar te betekenen, in de vorm van burenhulp, buurtactiviteiten of vrijwilligerswerk. Onze overtuiging is dat ieder mens ooit hulp nodig kan hebben, maar ook dat ieder mens kan meedoen en bijdragen aan de samenleving. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Bergen op Zoom. Er zijn circa 160 professionals en 700 vrijwilligers binnen onze organisatie actief.

Functieprofiel

Als regiomanager ben je binnen jouw werkgebieden verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen op operationeel, financieel en personeelsgebied. Juist en tijdig inspringen op externe veranderingen en interne ontwikkelingen is een belangrijk deel van je opdracht.  
 
Dit zijn je belangrijkste taken:

 • Je geeft leiding aan ± 40 medewerkers. De wijze waarop je dat doet geeft hen ruimte en vertrouwen. Zij kunnen hun werkzaamheden zelfstandig uitvoeren binnen de duidelijke kaders die je hen geeft.  
 • Je legt verantwoording af aan de raad van bestuur.
 • Als lid van het managementteam (MT) draag je bij aan de ontwikkeling van het organisatiebeleid op tactisch en strategisch niveau. Nieuwe afspraken weet je helder binnen de organisatie te verwoorden en op vlotte wijze te implementeren.
 • Je houdt je bezig met de doorontwikkeling van het werken met integrale gebiedsteams in de kernen en wijken. Zo bieden we deskundige, laagdrempelige ondersteuning aan alle inwoners.
 • In jouw jaarplan vertaal je samen met je teams de uitgezette beleidslijnen in concrete plannen. Deze voer je uit binnen het beschikbare budget.
 • Je voert resultaatgesprekken met je medewerkers.
 • Voor opdrachtgevers en ketenpartners ben je een inspirerende gesprekspartner. Je weet de beleidsvisie helder te verwoorden en de meerwaarde van onze producten en diensten goed ter tafel te brengen.
 • Je neemt deel aan werkgroepen en projecten met ketenpartners om gezamenlijk het werk in het sociaal domein van goed naar beter te brengen.

Profieleisen

 • Je rondde een hbo- of academische opleiding met succes af. Bij voorkeur was dit een sociale studie of een managementopleiding. 
 • De andere regiomanagers kunnen leren van jouw kennis van methodieken, organisatieprocessen, veranderingsprocessen en managementtechnieken.
 • In meerdere functies deed je ervaring op met dienend en resultaatgericht leidinggeven.
 • Doordat je eerder als manager werkte, weet je organisatieveranderingen in goede banen te leiden. 
 • De methodiek oplossingsgericht werken heeft voor jou geen geheimen.
 • Voor je medewerkers ben je een inspirator. Je geeft ze professionele vrijheid, coacht, faciliteert en stuurt bij als dat nodig is. Je bent gemakkelijk benaderbaar en vindt een informele samenwerking en goede sfeer belangrijk.
 • Knelpunten in de uitvoering signaleren en analyseren gaat je goed af. Als het nodig is, bespreek je je bevindingen in het MT of op bestuurlijk niveau.
 • Je hebt inzicht in en affiniteit met de verschillende werksoorten binnen het welzijnswerk en de maatschappelijke context waarbinnen we onze werkzaamheden uitvoeren.
 • Mensen beschrijven jou als ondernemend, een teamplayer en een uitstekend planner. Uiteraard worden communicatief sterk, organisatiesensitief en stressbestendig ook genoemd.
 • Bij de start van je dienstverband kun je een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.

Het profiel van de professionele managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van Movisie geeft een goede beschrijving van wat wij van onze nieuwe regiomanager verwachten.  

WijZijn Traverse Groep hecht veel belang aan onderstaande kernwaarden en competenties:
kernwaarden: verantwoordelijkheid, samen sterk (werken in samenhang en verbinding met de ander) en betrouwbaar en integer.
competenties: professioneel & deskundig, ondernemend, flexibel en netwerkversterkend.

Wij bieden

Dit mag je bij WijZijn Traverse Groep verwachten:

 • Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij een informele, ambitieuze organisatie. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid hoort een verlenging tot de mogelijkheden. 
 • Een salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Cao Sociaal Werk; Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingeschaald in schaal 12, € 3.450,- tot en met  € 5.441,-.
 • De mogelijkheid tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Je krijgt voor de uitvoering van je werkzaamheden een telefoon en laptop ter beschikking.
 • Je neemt deel in het pensioenfonds van PFZW.

Nadere informatie

Deze vacature is intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. Over deze functie kun je informatie inwinnen bij de heer Ad van Rijen (bestuurder) via 0164 - 23 70 56 of ad.vanrijen@wijzijntraversegroep.nl.

Solliciteren

Maak je interesse in deze functie uiterlijk op 13 februari aan ons kenbaar. Je doet dit door je cv en motivatiebrief via de sollicitatiepagina te versturen. De kennismakingsgesprekken zijn gepland op vrijdag 22 februari. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Stel uw vraag