Werken bij WijZijn

PR/ comminucatie vrijwilliger gezocht voor de Welzijnsdiensten in Bergen op Zoom

 

Wat doet de welzijnsdienst: 

Welzijnsdiensten Bergen op Zoom is er voor alle kwetsbare burgers jong en oud, ongeacht sociale achtergrond of beperking. Met ons werk maken wij het meer mogelijk dat kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De maaltijdendienst:

Voor iedere inwoner van de gemeente Bergen op Zoom, die in verband met ouderdom of gezondheidsproblemen moeite heeft met het bereiden van warme maaltijden, kan gebruik maken van onze maaltijdendienst. Vrijwilligers brengen op een vaste dag in de week (maandag, dinsdag of woensdag) koelverse en gezonde maaltijden aan huis. Aanvragen kunnen door de mensen zelf gedaan worden via WijZijn Bergen op Zoom, of via Vraagwijzer Bergen op Zoom en/of ouderenadviseurs.

De boodschappendienst:

Deze dienst is bedoeld voor mensen die door een geestelijke en/of lichamelijke functiebeperking niet in staat zijn zelfstandig boodschappen te doen. Mensen komen in aanmerking voor de boodschappendienst als er geen gebruik gemaakt kan worden van andere alternatieven zoals hulp van familie, buren, kennissen, internet of het bezorgen van boodschappen door de supermarkt. Een vrijwilliger gaat wekelijks individueel met de klant boodschappen doen. Aanmelden voor deze dienst kan alleen via Vraagwijzer Bergen op Zoom of via de ouderenadviseur.

De klussendienst:

Wanneer men niet in staat is kleine klusjes zelf uit te voeren, of door familie, buren of vrienden te laten uitvoeren, kunnen inwoners van de gemeente Bergen op Zoom van 55 jaar en ouder, alsmede zelfstandig wonende mensen met een handicap, de klussendienst inschakelen. Deze klussendienst is niet gratis. De kosten bedragen € 4,50 per uur met een minimum van € 4,50. Betalingen gaan altijd via een, door de klant afgegeven, automatische incasso. De klant zorgt in principe zelf voor het benodigde materiaal, lukt dat niet dan kan de vrijwilliger dit in overleg doen. Aanvragen voor de klussendienst kan alleen via Vraagwijzer Bergen op Zoom.

De mobiliteitsconsulent:

Met ingang van januari 2018 hebben we wederom de beschikking over een vrijwilliger die opgeleid is tot mobiliteitsconsulent. Zij helpt kwetsbare burgers zich van a tot b te vervoeren in het openbaar vervoer. 

Doe- Centrum

Daarnaast zijn we bezig om in het Doe- centrum Bergen op Zoom activiteiten te ontwikkelen waar vrijwilligers, betrokken burgers, buurtbewoners en professionals elkaar kunnen treffen. 

 

We zoeken een vrijwilliger die meedenkt/ doet om te kijken hoe we producten beter onder de aandacht kunnen brengen van de burgers in Bergen op Zoom. 

Algemene informatie

  • Soort
    Vrijwilligerswerk

Solliciteren? Vul het formulier in!

Stel uw vraag