Werken bij WijZijn

Leden cliëntenraad

WijZijn Traverse Groep heeft per 1 januari plaats voor

leden cliëntenraad (M/V)

WijZijn Traverse Groep staat voor veerkrachtige mensen en veerkrachtige wijken. We ondersteunen kwetsbare mensen om weer grip te krijgen op hun leven. En we versterken bestaande en nieuwe krachten in wijken. Zodat iedereen mee kan doen. Dat kunnen we alleen samen met anderen.

Met partners, met mensen uit de wijk en met cliënten. Niet voor niets is onze slogan: samen krijgen we meer voor elkaar.

We streven ernaar om het perspectief van onze cliënten leidend te laten zijn in alles wat we doen.

Dat is een permanente opgave. De leden van de cliëntenraad leveren hieraan een onmisbare bijdrage. Wat hebben mensen nodig om écht mee te kunnen doen? Om armoede te verminderen, en eenzaamheid te voorkomen? Wat speelt er in de wijk? Welke vragen liggen er, op welke terreinen? Waar laten aanbieders van zorg, wonen, werken en welzijn dingen liggen? Wat betekent dat voor de dienstverlening, of de samenwerking? Wij zoeken kritische denkers die op een positieve manier samen met ons willen bouwen.

De leden van de cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van WijZijn Traverse Groep. De leden komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar, aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom. Je neemt deel voor minimaal twee jaar en krijgt een kleine vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Als cliëntenraadslid vorm je je een beeld van de cliënten van WijZijn Traverse Groep. Je kent hun positie, hun vragen en behoeften. Of je wilt je daarin graag verdiepen. Je denkt vervolgens mee over het beleid van de organisatie, de producten en diensten, de samenwerkingen en de consequenties daarvan.

Een verklaring omtrent gedrag is een vereiste voor nieuwe cliëntenraadsleden. De kosten daarvan vergoeden wij.

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over deze vacature  kun je contact opnemen met Perrie van Kamer, voorzitter cliëntenraad, via 0164 - 23 59 31 of prientje@ziggo.nl.

Is je interesse gewekt? Maak je belangstelling in deze functie kenbaar door uiterlijk 26 november je cv en motivatiebrief te sturen aan WijZijn Traverse Groep t.a.v. de cliëntenraad, Jacob Obrechtlaan 5, 4611 AP in Bergen op zoom. Je kunt deze ook mailen naar clientenraad@wijzijntraversegroep.nl.

Algemene informatie

  • Soort
    Vrijwilligerswerk

Solliciteren? Vul het formulier in!

Stel uw vraag