Werken bij WijZijn

Adviseur mantelzorg

Mantelzorg Bergen op Zoom, onderdeel van WijZijn Traverse Groep, biedt individuele ondersteuning aan mantelzorgers en adviseert professionals hoe zij mantelzorgers kunnen ondersteunen. Mantelzorgondersteuning is volop in ontwikkeling. De missie is om de komende jaren nog verder door te groeien tot een knooppunt. De taakstelling van het knooppunt Mantelzorg is tweeledig, namelijk het bieden van directe en indirecte hulpverlening. De directe hulpverlening aan mantelzorgers betreft dan zaken zoals emotionele en praktische steun, lotgenotencontact, etc. De indirecte taken bevinden zich op het gebied van voorlichting, bewustwording, netwerkontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Beide taken hebben gemeen dat zij mogelijkheden geven om de samenwerking tussen diverse (zorg)organisaties, professionals  en informele zorgverleners te versterken. 

Functieprofiel

Als adviseur mantelzorg ben je vooral een aanjager en vorm je de verbindende schakel tussen lokale partijen die te maken hebben met mantelzorgers. Mantelzorgers moeten de zorg voor een naaste vaak combineren met school, werk en hun eigen huishouden. Als werkgevers, scholen en andere organisaties zich hiervan bewust zijn en vanuit hun positie een bijdrage kunnen leveren, kan dat mantelzorgers enorm helpen. Denk aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en aandacht op scholen voor jonge mantelzorgers. Maar bijvoorbeeld ook een betere samenwerking tussen formele en informele zorg. Zo kunnen mantelzorgers hun belangrijke maar vaak zware zorgtaak makkelijker volhouden. En voorkomen we dat zij overbelast raken. 

Werkzaamheden

Dit zijn je belangrijkste taken:

 • Het thema mantelzorg en het knooppunt Mantelzorg in de gemeente op de kaart zetten.
 • Inspelen op de behoeften, signalen en ontwikkelingen in de gemeente en de samenleving.
 • Actief de verbinding zoeken met belanghebbenden en investeren in de samenwerking op lokaal en regionaal niveau.
 • In kaart brengen van het huidige aanbod voor mantelzorgers van de diverse organisaties.
 • In kaart brengen van de behoeften en mogelijkheden van belanghebbenden om mantelzorgers een steuntje in de rug te bieden.
 • Ondersteunen van organisaties en scholen bij de ontwikkeling van mantelzorgbeleid.
 • Organisaties en scholen ondersteunen om aanbod op te zetten dat aansluit bij de vraag van mantelzorgers.
 • Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering en trainingen aan professionals.
 • Nauwe samenwerking met de mantelzorgadviseurs.

Profieleisen

 • Relevante afgeronde opleiding op hbo-niveau.
 • Kennis van en ervaring en affiniteit met het thema mantelzorg.
 • Ervaring en affiniteit met vrijwilligerswerk.
 • Goede organiserende kwaliteiten.
 • Samen kunnen werken met en verbinden van uiteenlopende partijen.
 • Proactief zijn en in kunnen spelen op veranderingen.
 • Initiatieven kunnen ontplooien voor experimentele, innovatieve aanpak.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een inventieve, flexibele en zelfstandige werkhouding.
 • Affiniteit met de visie en waarden van WijZijn Traverse Groep.

Wij bieden

Dit mag je bij WijZijn Traverse Groep verwachten:

 • Een zelfstandige en veelzijdige functie.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. 
 • De mogelijkheid tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Je krijgt voor de uitvoering van je werkzaamheden een telefoon en laptop ter beschikking.
 • Je neemt deel in het pensioenfonds van PFZW.

Nadere informatie

Deze vacature is intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. Over deze functie kun je informatie inwinnen bij Katja Kley via katja.kley@wijzijntraversegroep.nl of 0164 - 23 70 56.

Solliciteren:
Is je interesse gewekt? Maak jouw belangstelling uiterlijk op 10 februari kenbaar. Je doet dit door je cv en motivatiebrief via de sollicitatiepagina te versturen. De kennismakingsgesprekken zijn gepland op maandag 18 februari.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Stel uw vraag