Privacy statement

WijZijn Traverse Groep neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de privacywetgeving.

In de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens staat informatie over hoe WijZijn Traverse Groep omgaat met persoonsgegevens van haar cliënten. Ook staan hierin uw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

Bekijk de verkorte versie van de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens van cliënten. 

Privacyverzoeken

Wilt u uw dossier opvragen? Dit kan met het formulier inzageverzoek
Wilt u uw dossier overdragen aan een andere organisatie? Gebruik het formulier verzoek gegevensoverdragen (dataportabiliteit)
Wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen? Dit kan met het formulier verzoek tot verbetering, wijziging, beperken of verwijdering van gegevens.
Wilt u uw toestemming om uw gegevens met andere partijen te delen stoppen? Hiervoor is het formulier intrekken toestemming gegevensdeling met derden.

Stel uw vraag