Samenwerking

WijZijn Traverse Groep werkt samen met tal van lokale en regionale partners: gemeenten, wmo-consulenten, wijkteams, buurthuizen, huisartsen, wijkzusters, politie, woningstichtingen, scholen, CJG, belangenorganisaties, werkbedrijven, zorginstellingen, bedrijven en nog veel meer.

Om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij diverse convenanten en samenwerkingsverbanden gesloten. Hierin werken we samen aan oplossingen voor bepaalde doelgroepen en hun problematiek. 

Bekijk de samenwerkingsverbanden per gemeente:

 • Bergen op Zoom
 • Halderberge
 • Roosendaal
 • Steenbergen
 • Rucphen
 • Tholen 
 • Woensdrecht

Meer weten?

Wij vertellen u er graag meer over!

 • Dementienetwerk West-Brabant

  Gemeenten, belangenorganisaties, WijZijn en 25 andere organisaties uit de sectoren zorg, welzijn en wonen.

  Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt door ondersteuning aan en afstemming tussen ketenpartners, maar ook door het gezamenlijk ontwikkelen van plannen met de Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie. Hun draagkracht en participatievermogen worden vergroot en de zorgbelasting verlicht. Er is minder sociaal isolement.

 • Regionale voorrangsregeling West-Brabant

  Woningcorporaties en zorg- en maatschappelijke organisaties in West-Brabant, waaronder WijZijn.

  Corporaties stellen woningen beschikbaar voor cliënten van zorg- en maatschappelijke organisaties die woonbegeleiding nodig hebben, met als doel dat zij uiteindelijk zelfstandig een reguliere woning kunnen bewonen.

 • Regionaal uitstapprogramma voor prostituees (RUPS)

  Gemeenten, GGD, politie, WijZijn en andere organisaties voor maatschappelijk welzijn.

  Prostituees (gedwongen sekswerkers), die daar behoefte aan hebben, ondersteunen bij het stoppen met dit werk en helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat doen we door expertise op te bouwen rond deze doelgroep, maar ook door netwerken aan te boren en te versterken op het gebied van inkomen, wonen, werk en zorg.

 • Convenant Taal voor het leven

  WijZijn en andere organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven, vrijwilligerswerk, wonen, maatschappelijk welzijn, werkgelegenheid, ouderenwerk, zorg en sport.

  Het realiseren van een adequaat educatief aanbod om het aantal laaggeletterde volwassenen in ons werkgebied blijvend terug te dringen.

Stel uw vraag