Verhalen van WijZijn Traverse Groep

Naar een instelling? Geen sprake van!

Mevrouw Hagens wil zelfstandig blijven wonen

De huisarts maakt zich zorgen over mevrouw Hagens (78 jaar). Ze begint te dementeren, maar heeft geen familie die voor haar kan zorgen.

Wat is nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Toch wil ze absoluut niet verhuizen naar een instelling, geen sprake van! De huisarts meldt haar aan bij het project Vroegsignalisering Kwetsbare Ouderen (VKO).

Vrijwilliger van Wonen+

De gespecialiseerde verpleegkundige die op bezoek gaat, bedenkt een oplossing. Als mevrouw Hagens per se zelfstandig wil blijven wonen, dan heeft ze iemand nodig die haar een beetje in de gaten houdt. Ze stelt haar voor om lid te worden van Wonen+. In eerste instantie protesteert mevrouw Hagens heftig. Ze wil absoluut geen vreemden in huis! Tot ze via Wonen+ een vrijwilliger krijgt toegewezen die met veel humor en geduld haar vertrouwen weet te winnen.

Administratie en aanpassingen badkamer

Samen met mevrouw Hagens bekijkt de vrijwilliger wat er nodig is om zelfstandig te kunnen blijven. Een van de aandachtspunten is de administratie, dat vindt mevrouw Hagens erg ingewikkeld. De vrijwilliger helpt haar met het aanleggen van een overzichtelijke map en het scheiden van belangrijke en onbelangrijke post. De vrijwilliger merkt op dat de badkamer hoognodig verbouwd moet worden om valpartijen te voorkomen. Ze onderhandelt met het WMO-loket en enkele aannemers over de mogelijkheden. Tijdens de verbouwing blijft ze aanspreekpunt voor de aannemer en houdt ze een oogje in het zeil. Zo kan mevrouw Hagens toch nog een tijdje op zichzelf blijven wonen.

Stel uw vraag