Verhalen van WijZijn Traverse Groep

Speelgoedmarkt voor de hele wijk

Vrijwilligster mevrouw Veldman

Mevrouw Veldman is vrijwilliger van de kerk. Ze heeft nog veel tweedehands speelgoed staan, dat gezinnen bij haar hebben achtergelaten. Wat kan ze ermee? Ze bezoekt het spreekuur in de wijk en vraagt of er gezinnen zijn die dit kunnen gebruiken. De sociaal werker van WijZijn oppert het idee om een speelgoedmarkt te organiseren.

Inzet van mensen uit de buurt

Samen met de woonconsulent in het wijkteam praat ze er later op door. Ze besluiten er werk van te maken, maar niet door alles zelf doen. Ze willen het liefst zoveel mogelijk inzet van mensen uit de buurt. Mevrouw Veldman wordt gevraagd om mee te helpen, samen met een cliënt van WijZijn. Ieder van hen benadert weer een aantal mensen uit het eigen netwerk om gebruikt speelgoed in te leveren. Dit levert uiteindelijk een enorme berg speelgoed op, die ze verzamelen in het wijkhuis. Een jongen die in het wijkhuis zijn taakstraf uitvoert, wordt ingeschakeld om het speelgoed te sorteren op soort en bruikbaarheid.

Ideeën verzamelen voor wijk

Het wijkteam ziet de speelgoedmarkt als een mooie kans om meteen wat ideeën te verzamelen ter verbetering van de wijk. Een vrijwilliger van de kidsclub knutselt samen met de kinderen een groot huis, dat dienst doet als ideeënbox. Op de dag zelf stalt een grote groep vrijwilligers het speelgoed uit op tafels. De kinderen en gezinnen die de markt bezoeken, nemen het meeste speelgoed mee naar huis. Wat overblijft, wordt na afloop opgeruimd, samen met enkele mensen die de inloop van de GGZ bezoeken. De sociaal werker zet de ideeën uit de box in de computer en levert het bestand aan bij het wijkbedrijf. De vrijwilligers van het wijkbedrijf besluiten om alle mensen te benaderen die ideeën hebben aangeleverd. Samen met deze wijkbewoners bekijken ze welke ideeën uitvoerbaar zijn.

Stel uw vraag