Verhalen van WijZijn Traverse Groep

Haar leven weer op de rit krijgen

Mevrouw Amrani raakte op het verkeerde pad

Mevrouw Amrani (34 jaar) is op het verkeerde pad geraakt toen haar man in 2008 overleed. Ze ontmoette verkeerde mensen die haar hebben mishandeld en misbruikt. In het buitenland is ze opgepakt wegens drugsbezit. Daarvoor heeft ze een aantal jaar in detentie gezeten. Nu staat ze op de stoep van de gemeente en vraagt om hulp.

Het leven weer op de rit krijgen

Via het overleg ‘nazorg na detentie’ in het Veiligheidshuis is ze in beeld gekomen. WijZijn wordt, samen met andere partners, ingeschakeld om haar te helpen. Het doel is om het leven van mevrouw Amrani weer op de rit te krijgen. De prioriteit ligt bij inkomen, huisvesting en de inrichting van haar woning. Vanuit Stichting Mozaïek krijgt ze een intensieve behandeling, onder meer om haar trauma’s te verwerken. De maatschappelijk werker van WijZijn ondersteunt haar bij het regelen van een uitkering en het aanvragen van bijzondere bijstand voor de inrichting van de woning.

Het Doe-centrum

Het Doe Centrum in Bergen op Zoom schakelt vrijwilligers in die haar helpen met klussen in de nieuwe woning. Tegen een kleine vergoeding krijgt ze vanuit het Doe Centrum dagelijks een warme maaltijd thuisbezorgd. Mevrouw Amrani is enorm dankbaar voor alle hulp die ze krijgt. Ze wil er iets tegenover stellen. Het Doe Centrum gaat kijken wat haar mogelijkheden zijn om binnenkort als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Stel uw vraag