Organisatie

Hieronder leest u hoe WijZijn Traverse Groep is opgebouwd.

RSIN-nummer 8044.78.119

KvK-nummer 41106856

Beloningsbeleid conform de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Raad van bestuur

 • Dhr. A.J.W.L. (Ad) van Rijen

Raad van toezicht

 • Dhr. L.C.M. (Leo) de Jaeger - voorzitter
 • Dhr. C. (Chris) Wessels - lid
 • Dhr. C.L. (Kees) Traas - penningmeester
 • Dhr. T.B. (Theo) Jacobs - vice-voorzitter
 • Dhr. W.C. (Wim) van Breda - lid
 • Dhr. R.C. (Roel) van Wamel - lid

Cliëntenraad

 • Dhr. P. (Peter) Rademakers - voorzitter
 • Mevr. J. (Jopie) de Bont - lid
 • Dhr. M. Karakus - lid
 • Dhr. W. (Willem) Roelands - lid
 • Mevr. M. (Mia) Schijven - lid

       Lees meer over de cliëntenraad

Bestuurssecretariaat

Management

 • Mevr. D. (Danny) Garland - gebiedsmanager (langere tijd afwezig)
 • Mevr. M. (Miranda) van Geel - gebiedsmanager
 • Mevr. L. (Lianne) Ribbens - gebiedsmanager
 • Mevr. C. (Cindy) Franken - gebiedsmanager a.i.
 • Mevr. E.C. (Esther) de Jongh - manager maatschappelijke opvang
 • Dhr. J. (Jacques) Schuit - manager bedrijfsvoering

Managementsecretariaat

Stel uw vraag