Missie

WijZijn gelooft in de alledaagse kracht van mensen en van reeds bestaande krachten in stad, wijk, buurt en dorpskern. Die krachten in sociale samenhang verbinden en benutten is onze uitdaging! Wij zijn er voor alle burgers, omdat iedereen er toe doet. 

Onze activiteiten zijn gericht op:

  1. Signaleren (zien waar de gaten vallen in het maatschappelijk vangnet)
  2. Preventie en vroegsignalering (voorkomen dat kwetsbare burgers tussen wal en schip vallen)
  3. Ondersteuning en begeleiding (zodat burgers zelfredzaam worden en kunnen participeren) 
     

Op deze kernwaarden mag u ons aanspreken: 

Verantwoordelijk
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en waar nodig voor de ander.

Samen sterk 
Wij werken in samenhang en verbinding met de ander.

Betrouwbaar en integer 
Wij doen waar we voor staan.

Meer weten?

Wij vertellen u er graag meer over!

Stel uw vraag