Klachten

Onze beroepskrachten en vrijwilligers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Heeft u een klacht, blijf er dan niet mee rondlopen. Vraag om een gesprek met de medewerker of vrijwilliger. Door erover te praten, komen we wellicht al tot een oplossing. Als u er samen niet uitkomt, mag u ook een klacht indienen bij de leidinggevende. 

Klachtenregeling

WijZijn heeft een klachtenregeling. Deze zorgt ervoor dat een serieuze klacht de juiste aandacht krijgt en dat er naar oplossingen wordt gezocht. Alle geledingen binnen de organisatie zetten zich hiervoor in.

Lees onze klachtenregeling. In de bijlage bij de klachtenregeling ziet u uit welke leden de klachtencommissie bestaat.

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht dient u schriftelijk in. Hiervoor heeft u twee mogelijkheden:

  1. Het klachtenformulier invullen en versturen naar info@wijzijntraversegroep.nl of de leidinggevende van de betreffende medewerker of vrijwilliger.
  2. Het contactformulier onderaan deze pagina invullen. Daarop geeft u aan dat u een klacht wilt indienen.
     

Klachtenprocedure

Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Er volgt een bemiddelingsgesprek tussen u en de betreffende (regio)manager en/of de raad van bestuur. Mocht dit gesprek uw klacht niet wegnemen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie.

Meer weten?

Wij vertellen u er graag meer over!

Stel uw vraag

Stel uw vraag