Cliëntenraad WijZijn Traverse Groep

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van WijZijn Traverse Groep. De raad doet dit door:

  • advies en/of goedkeuring te geven over het beleid en de verbeterpunten aan de directie van WijZijn Traverse Groep;
  • te adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • de ontwikkelingen binnen WijZijn Traverse Groep kritisch te volgen;
  • cliënten en hun achterban te informeren over de onderwerpen die in de raad aan bod komen.

Werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad ondersteunt de cliënten als groep, niet als individu. De cliëntenraad behandelt dan ook geen individuele klachten. Hiervoor kent WijZijn Traverse Groep een klachtencommissie en -regeling. De cliëntenraad let wel op trends in het klachtenoverzicht.

De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar met de raad van bestuur en twee keer per jaar met de raad van toezicht. De cliëntenraad is regelmatig aanwezig bij activiteiten van WijZijn Traverse Groep.

Bekijk het jaarverslag 2021 van de cliëntenraad.

Bekijk ook het jaarverslag 2020, het werkplan 2021 en het reglement van de cliëntenraad.

Stel uw vraag