Cliëntenraad WijZijn Traverse Groep

WijZijn helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Wij ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden. En we stimuleren hen om zich in te zetten voor elkaar en voor de gemeenschap. In alles wat we doen vinden we het belangrijk om de mening te horen van onze doelgroep; (kwetsbare) inwoners uit ons werkgebied. De leden van de cliëntenraad leveren hier een onmisbare bijdrage aan.

Werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van inwoners uit het werkgebied door:

  • Advies en/of goedkeuring te geven over het beleid
  • Verbeterpunten aan de dragen
  • Te adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening
  • Ontwikkelingen kritisch te volgen
  • De achterban te informeren over actuele onderwerpen

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent WijZijn Traverse Groep een klachtencommissie en -regeling

De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht en is regelmatig aanwezig bij activiteiten van WijZijn Traverse Groep.

Documenten

Stel uw vraag