Algemene voorwaarden

Omgangsvormen

WijZijn Traverse Groep beschikt voor haar medewerkers over een gedragscode. Hierin is o.a. opgenomen:

  • bevorderen van een open communicatie, met respect voor elkaar;
  • bevorderen van gewenst, positief en ondersteunend gedrag;
  • elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en klantvriendelijk opereren;
  • alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie beoordelen als ongewenst gedrag.

Wij verwachten dat cliënten en relaties van WijZijn Traverse Groep zich ook aan deze omgangsvormen houden.

Privacy

De hulpverlener noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. Je kunt erop vertrouwen dat alle informatie die de hulpverlener van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De hulpverlener is gebonden aan een beroepsgeheim.

In het privacy statement van WijZijn Traverse Groep is vastgelegd hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie je gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij je gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ons houden aan de wettelijke regels.

Klachtenregeling

Het is uiteraard mogelijk dat je niet tevreden bent over de omgangsvormen binnen WijZijn, over de privacybescherming of over de uitvoering van de hulpverlening. Meld je bezwaar of klacht. Dat stelt ons in staat de dienstverlening aan jou en andere klanten te verbeteren.

Lees meer over het indienen van een klacht.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u weten wat WijZijn voor u kan betekenen? Neem dan contact op. Onze medewerkers staan u graag te woord.

0164 - 23 70 56

Verhalen uit de praktijk

Geen gemakkelijke jeugd

Stel uw vraag