Algemene voorwaarden

Omgangsvormen

WijZijn beschikt voor haar medewerkers over een gedragscode. Hierin is o.a. opgenomen:

  • bevorderen van een open communicatie, met respect voor elkaar;
  • bevorderen van gewenst, positief en ondersteunend gedrag;
  • elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en klantvriendelijk opereren;
  • alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie beoordelen als ongewenst gedrag.

Wij verwachten dat cliënten en andere relaties van WijZijn zich ook aan deze omgangsvormen houden.

Privacy

De hulpverlener noteert een aantal gegevens over jou en over de gesprekken die met je zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. Je kunt erop vertrouwen dat alle informatie die de hulpverlener van je ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De hulpverlener is gebonden aan een beroepsgeheim.

Je dossier bevindt zich in een beveiligd computersysteem en/of in een afsluitbare archiefkast. In het privacyreglement van WijZijn is vastgelegd, welke personen je gegevens mogen inzien. Je hebt het recht je dossier in te zien of wijzigingen in je dossier te maken. Je kunt te allen tijde je dossier inzien met je wachtwoord en gebruikersnaam.

Je persoonlijke gegevens worden na verloop van tijd vernietigd.
Als het in het belang van de hulpverlening nuttig is om met iemand anders (bijv. de huisarts) te overleggen, dan mag de hulpverlener dat in principe alleen doen als je daar van tevoren toestemming voor geeft. In het belang van de eventuele bescherming van kinderen is WijZijn bevoegd haar geheimhoudingsplicht te doorbreken en zonder toestemming inlichtingen te verstrekken.

Veiligheid

E-mailverkeer is niet beveiligd. E-mail versturen is vergelijkbaar met het versturen van een brief in een open envelop; iedereen langs wie de e-mail passeert zou de e-mail kunnen openen en kunnen lezen. De kans hierop is echter niet groot en je kunt deze grotendeels zelf waarborgen. Om je eigen anonimiteit te vergroten kun je ervoor kiezen anoniem een e-mailadres aan te maken. Dit kun je doen bij bijvoorbeeld Hotmail, Live, Yahoo of Gmail. De e-mail die op dit door jou aangemaakte adres binnenkomt kun je op elke computer ter wereld bekijken door op je mailbox in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

"Mijn Traverse" is beveiligd met een wachtwoord dat alleen aan jou verstrekt wordt. Alleen met dit wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam die je van ons krijgt kun je inloggen in je dossier. Wij adviseren je om zorgvuldig om te gaan met je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze vormen de toegang tot je dossier. Laat het bericht met je inloggegevens sturen niet zomaar in je mailbox staan. Wij adviseren je om je gebruikersnaam en wachtwoord ergens te noteren en het e-mailbericht met deze gegevens goed op te bergen of te vernietigen. Denk eraan dat een bericht eenmaal verplaatst naar de prullenbak van je e-mailaccount nog steeds leesbaar is. Verwijder daarom het bericht ook uit de prullenbak zelf. Alleen jij en je maatschappelijk werker hebben toegang tot je dossier. In geval van vervanging van je maatschappelijk werker door bijvoorbeeld ziekte, kan er wel een collega maatschappelijk werker je dossier overnemen.

Klachtenregeling

Het is uiteraard mogelijk dat je niet tevreden bent over de omgangsvormen binnen WijZijn, over de privacybescherming of over de uitvoering van de hulpverlening. Meld je bezwaar of klacht!

Dat stelt ons in staat de dienstverlening aan jou en andere klanten te verbeteren. Klachten kunnen tot drie maanden na de gebeurtenis worden gemeld.

Je kunt je bezwaar of klacht op verschillende manieren indienen.
Als eerste raden we je aan om je probleem aan de betreffende medewerker(s) te bespreken. Misschien heeft de medewerker er geen idee van, dat je ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als hij/zij daarop gewezen wordt. In veel gevallen is het probleem op deze manier op te lossen. Lukt het niet om in dit gesprek tot een voor jou bevredigende oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende medewerker(ster).

Mocht je ook in het gesprek met de leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing komen kun je met je klacht terecht bij de Klachtencommissie van WijZijn. Je dient je klacht in ter attentie van de directie van WijZijn. Deze zal, in overleg met de medewerker en leidinggevende, zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden of een uitspraak doen waarmee je kunt instemmen. Lukt dat niet, dan wordt je klacht behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie. Je wordt daarover geïnformeerd. De klachtencommissie doet binnen uiterlijk twee maanden uitspraak. Is je klacht na de uitspraak niet opgelost, dan kun je in beroep gaan bij de Landelijke Beroepscommissie van de werkgeversorganisatie MO-Groep.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over wat WijZijn voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord.

0164 - 23 70 56

Verhalen uit de praktijk

Geen gemakkelijke jeugd

Stel uw vraag