Nieuws

Wegwijs in regelgeving van sociale voorzieningen

Iedereen hoort de wet te kennen, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn. Bureau Sociaal Raadslieden is er voor inwoners die hier vragen over hebben. Ze geven informatie en advies, schrijven brieven, bezwaar- en beroepschriften en bemiddelen en verwijzen naar instanties.

Waar heb je recht op

“Het invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen of een uitkering is voor veel mensen lastig. Wie de weg niet goed weet, kan onze hulp inschakelen”, zo vertelt Kim Lazeroms, Sociaal Raadsvrouw. “Samen nemen we alle papieren door en bekijken we de mogelijkheden. Veel mensen weten vooraf niet waar ze recht op hebben. Zo sprak ik bijvoorbeeld een vrouw waarbij het UWV, de gemeente en de Belastingdienst langs elkaar heen werkten. Ze zat qua inkomsten onder het sociaal minimum, maar moest wél een deel van haar toeslagen terugbetalen. Om alles uit te pluizen, bekijk ik alle documenten en formulieren en ga hiermee aan de slag. Door deze inzet kan ik, samen met mijn collega’s van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening, voorkomen dat zij door verkeerde procedures hoge schulden krijgt. Maar het allerbelangrijkste is dat ze krijgt waar ze recht op heeft.”

Ondersteuning bij aanvragen

“Veel vragen gaan over belastingen, zoals toeslagen die teruggevorderd moeten worden. Daarnaast helpen we inwoners met het aanvragen van een uitkering of minimaregeling. Er zijn zoveel regelingen en sociale voorzieningen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. We zijn er om hen op dit vlak te ondersteunen en wegwijs te maken. Zo zetten we inwoners in hun kracht.”

Voor meer informatie stuur een e-mail naar sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl

Stel uw vraag