Nieuws

Vuurwerkoverlast voorkomen door inzet van streetcoaches

Met de naderende jaarwisseling is er in de decembermaand meer aandacht voor vuurwerkoverlast en het veilig afsteken van vuurwerk. Zowel landelijk, als regionaal, zijn er voorlichtingscampagnes om een brede doelgroep hierover te informeren. De gemeente Bergen op Zoom werkt, bij het voorkomen van vuurwerkoverlast, al jaren nauw samen met de streetcoaches van WijZijn Traverse Groep. Deze streetcoaches gaan in gesprek met jongeren op straat en op scholen en geven daarnaast voorlichting. 

Voorbeeldfunctie

Meerdere vrijwilligers zetten zich in Bergen op Zoom in als streetcoach. Dit doen ze vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Ze weten wat er in de wijken speelt en kennen de jongeren. Juist die laagdrempelige aanpak, het streetwise werken, maakt dat ze echt wat voor hen kunnen betekenen. Ze worden gezien als een grote broer die hen niet veroordeelt, maar juist verder helpt. Daarmee hebben ze een voorbeeldfunctie. De streetcoaches zijn een heel jaar lang actief in de wijken maar rond de jaarwisseling, van 28 t/m 30 december, gaan de streetcoaches elke avond op pad. Op oudjaarsdag zijn ze in de middag van 15.00 – 18.00 uur op straat. Ze gaan in die dagen het gesprek aan met jongeren over de gevaren van vuurwerk.

Voorkomen van escalatie

De streetcoaches zijn onafhankelijk maar worden goed geïnformeerd door de jongerenwerkers, BOA’s en politie over (mogelijke) hotspots; de plaatsen waar jongeren samenkomen of waar overlast is. Ze gaan juist naar deze plekken. De afgelopen jaren is bewezen dat deze aanpak preventief werkt. Door er kort op te zitten, ontstaat er mee begrip en wordt voorkomen dat een situatie escaleert. Zo draagt deze werkwijze bij aan een prettige jaarwisseling voor alle inwoners.

Meldpunt voor overlast

Inwoners mogen vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Op andere tijden is dit verboden. Bij vuurwerkoverlast kunnen inwoners de website van de gemeente raadplegen.

Stel uw vraag