Nieuws

Veel belangstelling voor T-Huis tijdens officiële opening

In de gemeente Bergen op Zoom wonen senioren met verschillende culturele achtergronden. Sinds juni 2022 kunnen ze elkaar ontmoeten in het T-Huis, een uniek initiatief van WijZijn Traverse Groep en tanteLouise. Op dinsdag 11 oktober 2022 was de officiële opening. Met een opkomst van meer dan 70 mensen was er veel belangstelling. Het thema ‘Oud worden ver van huis’ stond deze dag centraal.

Ouder worden ver van huis

“Ouder worden in een land waar je niet vandaan komt, heeft een grote impact op iemands leven“, aldus Fatos Ipek, ervaringsdeskundige en gespreksleider. “Veel mensen krijgen heimwee, ze willen herinneringen met elkaar delen en zoeken naar gelijkgestemden. Taal vormt heel vaak een barrière, ook in contact met professionals die hun moedertaal niet beheersen. Dat zorgt ervoor dat mensen afhankelijk en soms eenzaam zijn. Het T-Huis is voor deze mensen een plek waar zij in hun eigen taal kunnen spreken, elkaar ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten.”

Zorgen voor naasten

Eén van de gastsprekers was Fatma Koser-Kaya, voormalig wethouder in Amersfoort. Ze deelde haar persoonlijke verhaal. Fatma komt uit een groot gezin met betrokken broers en zussen. De mantelzorgtaken voor haar moeder werden vaak opgevangen door haar familie. Ook de schoonouders van Fatma in Turkije zijn op leeftijd en hebben extra zorg nodig. Fatma vertelt dat ze zich in allerlei bochten moest wringen om er te kunnen zijn voor haar moeder en schoonouders. Recentelijk heeft zij besloten om haar tijd anders te besteden. Zij is gestopt als wethouder en wil meer tijd doorbrengen met haar moeder om op deze wijze nog meer mooie herinneringen te maken.

Bijdrage aan levensgeluk

Nezos Demirel is één van de kartrekkers van het T-Huis. “De afgelopen maanden hebben we veel ervaring opgedaan en geïnvesteerd in het netwerk van senioren. Daarbij hebben we gezien dat er een grote diversiteit is onder ouderen met een migrantenachtergrond. Het gaat er niet zozeer om waar iemand vandaan komt, maar vooral om wat het met mensen doet om in een vreemd land ouder te worden. In de Bergse samenleving zien we dat de 1e generatie migranten uitgedund raakt. De behoeften van de generatie die na hen komt, is anders. Hier spelen we op in. We werken veel samen en betrekken vrijwilligers en stagiaires bij de organisatie. Voor de opening heeft Alevitische vereniging Hur Cem op traditionele wijze heerlijke broodjes gebakken en meegedacht in de voorbereidingen. De reacties van netwerkpartners, tijdens de opening, waren heel positief. Ons doel is dat we de senioren in Bergen op Zoom met een migrantenachtergrond bereiken zodat we een bijdrage kunnen leveren aan hun levensgeluk.”

Het T-Huis is gevestigd in wijkcentrum Het Fort, Bernadettestraat 4 in Bergen op Zoom en is iedere dinsdag- en donderdagmiddag geopend van 13.00-16.00 uur. Heb je vragen over het T-Huis, stuur dan een e-mail naar t-huis@wijzijntraversegroep.nl.

Stel uw vraag