Nieuws

Vacature lid klachtencommissie

In verband met terugtreding van één van haar leden, is de klachtencommissie op zoek naar versterking.

Bekijk de vacature voor lid van de klachtencommissie.

De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten van WijZijn Traverse Groep waarbij klachtenbehandeling van de (regio)manager of de raad van bestuur niet heeft geleid tot het wegnemen van de klacht. De commissie behandelt deze klachten tijdens een hoorzitting en brengt advies uit aan de bestuurder over te nemen acties of maatregelen.

De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en een ambtelijk secretaris. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode kan aansluitend met drie jaar verlengd worden. Medewerkers en vrijwilligers van WijZijn kunnen geen zitting nemen in de klachtencommissie.

Stel uw vraag