Nieuws

Uitbreiding opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen tijdens lockdown

Bij de maatschappelijk opvang van WijZijn Traverse Groep in Bergen op Zoom is sinds 17 december - ondanks het zachte weer - de koudweerregeling van kracht. Er zijn extra bedden en de reguliere locaties zijn de gehele dag geopend. De uitbreiding van de opvangmogelijkheden en -tijden duurt in ieder geval tot en met 19 januari. 

Om meer mensen onderdak te bieden is een bijgebouw naast de opvanglocatie aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom in gebruik genomen. Dit bijgebouw is alleen ‘s avonds en ‘s nachts in gebruik. In samenwerking met het Rode Kruis zijn hier 15 slaapplekken gerealiseerd. 

Waterstraat

Deze extra bedden komen op het aantal bedden dat al hoger lag vanwege de tijdelijke locatie aan de Waterstraat in Roosendaal. Hier huisvest WijZijn sinds de corona-uitbraak tien mensen. De verruiming van het aantal slaapplekken zorgt voor minder drukte en voldoende afstand in de reguliere opvang, waardoor voldaan wordt aan de landelijk geldende coronaregels. 

Actief toeleiden

Door de lockdown kunnen mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats weinig beschutte plekken vinden. Toch maakt lang niet iedereen gebruik van de opvangmogelijkheden. Daarom gaan medewerkers van het OGGZ-team actief op zoek naar mensen die op straat leven. Zij doen dit samen met de betrokken gemeenten en de politie. Zij proberen mensen te motiveren om gebruik te maken van het aanbod van de maatschappelijke opvang. Als dit niet passend is, wordt - bij temperaturen onder het vriespunt - gekeken naar alternatieven, bijvoorbeeld een kort verblijf bij de GGZ. 

Stel uw vraag