Nieuws

Trots op Broedplaats Langdonk

Vrijwilligers en organisaties die nauw betrokken zijn bij Broedplaats Langdonk, aan de Lindenburg 82 te Roosendaal, zijn erg te spreken over de resultaten gedurende het afgelopen jaar.

“.. Aan het eind van het jaar volgen meestal de gebruikelijke terugblikken. Zo ook in de wijk Langdonk….
Vanuit de Broedplaats hebben we contact met veel initiatieven in, voor en door de wijk. Met bewoners en instellingen. Dat gaan we uiteraard voortzetten in het nieuwe jaar. De Broedplaats zal er in elk geval zijn tot en met december 2019. Het is afwachten of de Broedplaats nadien wordt voortgezet. We verwachten overigens van wel, want de resultaten liegen er niet om:


- Dagelijks ( per toerbeurt) zijn er medewerkers te bereiken als: opbouwwerk, maatschappelijk werk, wijkzuster, wijkagent, AlWel, Schoon Langdonk, Langdonk Voor Elkaar, straathoekwerk.
- Meer dan 700 (!) bezoeken aan De Broedplaats door bewoners van Langdonk en overige inwoners. Ook vertegenwoordigers van diverse instellingen en organisaties. Om informatie op te halen, opmerkingen te plaatsen én voor hulp bij organisatie van activiteiten! Op deze wijze hebben we contacten opgebouwd in (bijna) alle 40 straten en 6 appartement complexen in Langdonk.
- Vrijwilligers van de Broedplaats hebben dit jaar met succes en braderie gehouden i.s.m. de winkeliersvereniging.
- De werkgroep Schoon Langdonk heeft De Broedplaats als thuisbasis. Deze zeer actieve groep bewoners uit Langdonk timmert volop aan de weg.
- In Reginadonk heeft een Reizende Milieustraat plaatsgevonden, een overweldigend succes, mede dankzij de inzet van vrijwilligers
- Een werkgroep Mathildadonk is door bewoners opgezet om aandacht te vragen voor de verkeers- en parkeeromstandigheden en ook de kinderspeelplaats.
- Een druk bezochte wijkbijeenkomst vond plaats op Sportpark Vierhoeven op 4 juli, in nauwe samenwerking met Aleco Sport Visions en voetbalvereniging BSC, er is een mooi verslag beschikbaar.
- Met samenwerkingspartners Aleco, BSC en Roosendaalse uitdaging wordt verder onderzocht wat voor bijdrage deze clubs kunnen bieden aan de inwoners van Langdonk. Sportpark Vierhoeven ligt per slot van      rekening om de hoek bij Langdonk.
- Werkgroep Langdonk Voor Elkaar heeft veel gesprekken gevoerd in Reginadonk en Schuivenoord. Onlangs werd een wijkbijeenkomst gehouden in Bovendonk, er waren zo'n 40 bewoners. Binnenkort wordt het verslag huis-aan-huis in dat deel van de wijk bezorgd. Fijn dat er 3 bewoners zijn die zich hebben aangemeld om de brieven te bezorgen in die buurt.
- Bewonersplatform Langdonk komt maandelijks bijeen in De Broedplaats. Men geeft vouchers uit aan initiatieven van bewoners en organiseert de jaarlijkse burendag.
- Winkeliersvereniging Lindenburg: er is een uitstekend contact met de winkeliers. Dat bleek ook uit de betrokkenheid bij de braderie. Cliënten van S&L Zorg hebben mooie bordjes gemaakt met namen van de winkels en organisaties die nu in het winkelcentrum hangen.
- Er is volop contact met diverse maatschappelijke partners in de wijk. Gezamenlijke aanpak van problematiek leidt tot resultaten! Per twee maanden wordt een wijkpartneroverleg gehouden in de Broedplaats.
- Voor individuele hulpverlening wordt doorverwezen naar het wekelijks spreekuur van WegWijs Roosendaal voor bewoners  van Kroeven en Langdonk: in De Riete aan de Gezellelaan 18f op woensdagochtend.
- Contact is gelegd met organisaties die ook actief zijn in Langdonk, zoals Leger des Heils, Rijk van Zijn, Werkatelier, EGR. Om te kijken of er gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden
- Er zijn nu 8 buurtpreventieteams actief in Langdonk: Susannadonk, Reginadonk, Mathildadonk, Elisadonk, Luciadonk, Isabelladonk, Schuivenoord, Alexanderdonk.  De Broedplaats is ook het thuishonk voor buurtpreventie in de gehele gemeente Roosendaal en voor teams uit Langdonk in het bijzonder…."

Contactadres van de Broedplaats:

Ad van de Vrede, buurtopbouwwerker in Langdonk
Lindenburg 82, 4707 CR Roosendaal
broedplaatslangdonk@gmail.com

Stel uw vraag