Nieuws

Streetcoach weet jongeren écht te bereiken

Jongeren bezoeken geregeld een buurthuis of een wijkcentrum, maar er zijn ook jongeren te vinden in de wijken. Op straat chillen ze graag met vrienden en als er problemen zijn, dan lossen ze die zoveel mogelijk zelf op. Als je in contact wilt komen met jongeren, vraagt dat om een andere benadering. Sinds 2019 zijn er in de gemeente Bergen op Zoom streetcoaches. Issam en Faysal zijn streetcoach. Wat maakt dit werk zo bijzonder en hoe kun je écht het verschil maken? In dit artikel geven zij een toelichting.

Foto: Streetcoaches Faysal El Ahrami en Issam Tajarni

Om overlast rondom de jaarwisseling te voorkomen, werden circa 10 jaar geleden in Bergen op Zoom flying teams geformeerd. Vrijwilligers en professionals bezochten de hotspots in de stad en gingen daarbij in gesprek met bewoners. Deze flying teams waren een dusdanig succes dat de vraag ontstond om dit breder in te zetten en niet alleen rondom de jaarwisseling. Vanuit deze gedachte is het project rondom de streetcoaches ontstaan. Vanuit ZonMw is in november 2021 een subsidie toegekend om dit project voort te zetten. Met deze subsidie is het mogelijk de aanpak van de streetcoaches verder te professionaliseren.

Streetwise werken

Issam Tajarni is werkzaam bij WijZijn Bergen op Zoom en coördinator van de streetcoaches. Vanaf de start is hij hierbij betrokken en ziet hij hoe deze aanpak zorgt voor meer verbroedering in de wijken. Samen met meer dan 50 vrijwilligers gaat hij als streetcoach in gesprek met jongeren. “Onze vrijwilligers weten wat er in de wijken speelt, kennen de jongeren en zij weten ons te vinden. Juist die laagdrempelige aanpak, het streetwise werken, maakt dat we echt wat voor ze kunnen betekenen. Ze zien ons als een grote broer die hen niet veroordeelt, maar juist verder helpt. Daarmee hebben we een voorbeeldfunctie. We voeren gesprekken met jongeren, helpen hun bij een schoolopdracht, een stage of werk. In coronatijd creëerden we ook een plek voor hen om te studeren, als dat thuis niet mogelijk was. We kijken altijd naar de mogelijkheden, wat kan wél, welke kansen zijn er? En komen ze in de problemen dan is het goed om naar ze te luisteren en ze niet te bestraffen. Er zit vaak een heel verhaal achter het negatieve gedrag”, aldus Issam.

“De streetcoaches met de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar worden alleen ingezet bij de sport en spel activiteiten. De streetcoaches van 18+ worden ingezet bij de activiteiten en op straat met betrekking tot overlast. Daar zetten we op in omdat de 18+ jongeren aanzien hebben in de wijk en worden gezien als rolmodel. Zij fungeren als grote broers/zussen van de wijk.”

Meer begrip voor elkaar

Faysal El Ahrami werkt overdag als kwaliteitscontroler en twee avonden in de week vind je Faysal op straat als streetcoach. Hij groeide op in wijk Waranda-Oost, een multiculturele wijk waar hij zich thuis voelt. “In ons werk als streetcoach gaan we in gesprek met bewoners in een wijk, jong én oud. We zien vaak dat mensen vooraf al oordelen en niet met elkaar in gesprek gaan. Dat is heel belangrijk. Door in een wijk meer begrip te krijgen voor een ander, ontstaan er mogelijkheden. Toen ik werd gevraagd om als streetcoach een bijdrage te leveren, heb ik geen moment getwijfeld. Ik wil mijn bijdrage leveren aan de maatschappij, aan de jongens en de meiden in de wijk. De waardering die ik krijg in dit werk, geeft mij enorm veel voldoening. Laatst vertelde een jongen uit de wijk dat hij zijn diploma heeft behaald. Daar word ik dan echt blij van. Dat heeft hij toch maar even gedaan. Dat is waar we het voor doen”.

Hotspots

De streetcoaches zijn onafhankelijk maar worden wel goed geïnformeerd door de jongerenwerkers van WijZijn Traverse Groep en andere partners/professionals over (mogelijke) hotspots; de plaatsen waar jongeren samenkomen of waar overlast is. “We gaan juist naar deze plekken. Door een open gesprek te voeren, kunnen we voorkomen dat een situatie escaleert. Daarmee is ons werk preventief en draagt het bij aan gezonde wijken waarin mensen op een prettige wijze met elkaar samenleven”.

Stel uw vraag