Nieuws

Mantelzorg Bergen op Zoom inspireert

In basisschool de Krabbenkooi hebben woensdag 15 april 35 professionals van verschillende organisaties en gemeenten deelgenomen aan de Inspiratiemiddag Mantelzorg. Samen in de Regio heeft gezorgd voor de goede match met de locatie B.S. de Krabbenkooi. Als tegenprestatie gaat Mantelzorg Bergen op Zoom een workshop geven aan groep 7/8 over mantelzorg op deze school.

Het initiatief voor deze middag lag bij de drie steunpunten Mantelzorg uit de Brabantse Wal. Zij wilden met organisaties, gemeenten en bedrijven die actief zijn op het gebied van werk, zorg, wijk, thuis, school en vrije tijd in gesprek komen over mantelzorg. De professionals hebben namelijk in hun dagelijks werk te maken met mantelzorgers. Hoe kunnen we in samenwerking met elkaar komen tot een eerdere signalering, meer samenwerking en een betere ondersteuning van mantelzorgers want het is (soms) een gepuzzel blijkt in de praktijk.

Stel uw vraag