Nieuws

Kennis delen en vermenigvuldigen met het WijZijn Leerhuis

Ontwikkelingen binnen het sociaal domein, en in de wereld om ons heen, volgen elkaar in rap tempo op. Investeren in kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling is daarom voor een welzijnsorganisaties van belang. Met het WijZijn Leerhuis heeft de organisatie sinds 1 september een professioneel ingerichte online omgeving waarmee niet alleen onze eigen medewerkers, maar ook samenwerkingspartners, voordeel kunnen opdoen. Aan het woord Odette Nuijten, opleidingsadviseur bij WijZijn Traverse Groep.

“Toen ik als opleidingsadviseur in 2021 bij WijZijn begon was één van mijn opdrachten om de mogelijkheden voor een leerplatform te inventariseren om daarmee de opleidingsactiviteiten beter te structuren en processen te stroomlijnen. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb de voorwaarden in kaart gebracht en op basis daarvan gekeken welk platform het beste aansluit bij onze wensen. Studytube kwam daarbij als meest geschikte platform naar voren. Nadat deze keuze was gemaakt, ben ik, samen met mijn collega Jan Broeders, adviseur Data & Informatie, aan de slag gegaan met de invulling. Jan vanuit de techniek en datakoppeling en ik vanuit de inhoud. Samen vormden we een goed team en hebben we het hele proces van A tot Z doorlopen en enorm veel geleerd. Het WijZijn Leerhuis is nu een feit en het heeft heel veel mogelijkheden om verder uit te bouwen.”

Online leeromgeving

“Voor onze professionals biedt het Leerhuis de mogelijkheid om op basis van de informatie- of leerbehoefte de juiste cursus, training of workshop te volgen of toegang te krijgen tot specifieke kennis die relevant is voor de uitoefening van de functie. Daarnaast stimuleren we Sociaal leren waarbij je de e-learning koppelt aan een fysiek leermoment in het werkveld. Ook is het mogelijk om kennis te delen met collega’s en hen te taggen in berichten. Door de duidelijke structuur van het Leerhuis is het gemakkelijker om het te integreren in het dagelijkse werk. Zo draagt het bij aan de loopbaanontwikkeling van iedere medewerker en zorgt het voor borging van onze expertise. Ook zien we dat er steeds vaker medewerkers via een andere route bij ons binnenkomen bijvoorbeeld mensen die vanuit een andere sector of functie instromen. Deze zij-instromers zijn belangrijk voor onze organisatie maar hebben een specifieke leervraag. Ook zij kunnen via het Leerhuis leren en zich verder ontwikkelen in hun nieuwe functie.”

Delen van kennis

“Daarnaast vinden we het belangrijk om kennis uit te wisselen met onze samenwerkingspartners. Een mooi voorbeeld daarvan is de e-learning ‘Oog voor Mantelzorg’ die we hebben aangeboden aan het Bravis Ziekenhuis en de gemeente Bergen op Zoom. Daarbij kijken we ook hoe we in ruil daarvoor ook weer gebruik kunnen maken van de kennis in deze organisaties. Op die manier versterk je elkaar. Vanuit Zoom-In in Bergen op Zoom is er ook interesse om het Leerhuis in te zetten om kennis te faciliteren in de wijk waarbij ook professionals van o.a. Stadlander, SDW, TWB, GGZ WNB en politie kunnen aansluiten.”

Nooit uitgeleerd

“WijZijn wil kennis delen en vermenigvuldigen in brede zin. Dus niet alleen met professionals, maar ook met inwoners. In de toekomst is onze ambitie dat zij ook toegang krijgen tot de leeromgeving zodat ze hun talent kunnen ontwikkelen. Met het Leerhuis hebben we de juiste basis gelegd om hier handen en voeten aan te geven. Daarmee is het Leerhuis zélf nooit uitgeleerd, het is iets dat altijd in ontwikkeling is."

Stel uw vraag