Nieuws

Jongeren in Bergen op Zoom gaan aan de slag als streetcoach

Van 2018 tot september 2022 konden jongeren in de gemeente Bergen op Zoom binnen het project YouthGoals hun talenten ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit dit project ontstonden veel goede ideeën en er groeide vriendschappen uit voort. Daarmee leverde het een belangrijke bijdrage aan de verbinding van jongeren in de wijk. Vanaf 1 september stopt het project YouthGoals in Bergen op Zoom en gaan deze jongeren zich inzetten als streetcoach waarmee de activiteiten, onder een andere noemer, worden gecontinueerd.

Binnen het project Streetcoaches zetten jongeren zich onder andere in voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en ontwikkelen daarmee hun talenten. Bovendien komen ze hiermee in contact met elkaar en vinden ze het leuk om zo hun steentje bij te dragen. Momenteel zijn er circa 90 streetcoaches actief. De ambitie is om in de toekomst meer jongeren met verschillende achtergronden te betrekken als streetcoach in Bergen op Zoom. Om daarmee goed aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners en het gesprek met hen aan te gaan in de taal waar ze vertrouwd mee zijn.

Wil je meer weten over de streetcoaches of jezelf hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met:
Faysal el Ahrami: Faysal.elahrami@wijzijntraversegroep.nl
Melissa Akkaya melissa.akkaya@wijzijntraversegroep.nl

Stel uw vraag