Nieuws

“Hulp zoeken is nooit een verkeerde keuze”

Op huiselijk geweld rust nog altijd een taboe. In de gemeente Woensdrecht werken verschillende organisaties samen om dat taboe te doorbreken en ervoor te zorgen dat huiselijk geweld tijdig wordt gesignaleerd. Alleen zo kan de juiste hulp de juiste plaats bereiken, vertelt Edwin van Hoogstraten, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

In de coronacrisis was huiselijk geweld weer vaak in het nieuws, want in de lockdown liepen toch al gespannen thuissituaties vaker dan ooit uit de hand, met voorspelbare resultaten. “Maar”, benadrukt Edwin van Hoogstraten, “huiselijk geweld is altijd een groot probleem.” Van Hoogstraten is maatschappelijk werker bij WijZijn Woensdrecht, en zorgt er als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld met zijn collega’s bij WijZijn, maar ook met jeugdprofessionals van gemeente en de lokale Brede Welzijnsinstelling voor dat signalen, die kunnen wijzen op huiselijk geweld, de juiste opvolging krijgen. Dat is hard nodig, vertelt hij: “Uit cijfers van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, blijkt dat er in de gemeente Woensdrecht in 2021 in totaal 102 meldingen rond huiselijk geweld waren, dit jaar zijn dat er tot nu toe 84. Landelijk zijn er elk jaar 900.000 slachtoffers van huiselijk geweld. 100.000 van hen zijn kinderen. De impact van huiselijk geweld op een kind is enorm, ook als het kind “maar” getuige is. Die kan een leven lang doorwerken.”

Huiselijk geweld staat lang niet altijd gelijk aan zware mishandeling. Fysiek geweld, verbaal geweld, emotioneel en psychisch geweld, seksueel geweld of verwaarlozing, in welke vorm dan ook, vallen ook onder de noemer. Dat maakt het niet eenvoudig te bepalen wanneer actie nodig is, weet ook Van Hoogstraten: “Als het om huiselijk geweld gaat spelen er heel veel factoren. Want iedereen heeft wel eens ruzie, maar wanneer is er sprake van huiselijk geweld? Dat is ook heel lastig te bepalen, en het maakt de drempel om melding te maken hoog. Ons advies is om het bespreekbaar te maken, hulp te zoeken of melding te maken als je in je omgeving iets ziet waarvan je het gevoel hebt dat het niet pluis is. Geweld is nooit oké, maar het gros va de omstanders grijpt niet in. Terwijl het beter is om een keer teveel melding te maken dan te weinig. Bel Veilig Thuis, daar kun je ook anoniem melding maken, of bel ons voor hulp. Bij direct geweld bel je natuurlijk altijd de politie!”
Bij de slachtoffers zelf is de drempel om huiselijk geweld te melden vaak nog veel groter. Edwin van Hoogstraten ziet het gebeuren en verzucht: “Geweld wordt vaak goedgepraat en gebagatelliseerd. Slachtoffers zoeken de schuld bij zichzelf, of schamen zich voor wat hen overkomt. Ook angst speelt een grote rol: voor de pleger, maar ook voor wat komen gaat als er eenmaal melding is gemaakt. Vaak is er angst dat bijvoorbeeld kinderen worden weggehaald. Dat gebeurt echter alleen in uiterste nood. Hulp zoeken is geen escalatie, maar juist een stap op weg naar verbetering. Als professionals kunnen wij een nuchtere, onpartijdige blik bieden, kunnen we hulp bieden, ook bij onderliggende problematiek als schulden of alcohol.”

Signaleren

De professionals binnen de gemeente Woensdrecht blijven zich verdiepen in huiselijk geweld, en de ketens die kunnen helpen bij het bieden van oplossingen: “Hoe vroeger we zaken kunnen signaleren en hoe beter we elkaar leren vinden, hoe eerder we hulp kunnen bieden”, zegt Van Hoogstraten. “Maar huiselijk geweld kunnen we alleen onder controle krijgen met hulp van de buitenwereld. We hopen dat mensen alert blijven, en zich niet bezwaard voelen om huiselijk geweld bespreekbaar te maken, hulp te zoeken of melding te maken. Wie hulp zoekt bij huiselijk geweld zet een belangrijke stap op weg naar een betere, veiligere situatie. Dat is nooit een verkeerde keuze.”

Stel uw vraag