Nieuws

Geldzorgen? Maak het bespreekbaar.

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag en vragen we aandacht voor de ruim 1 miljoen mensen in Nederland die leven in armoede. Armoede heeft grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Financiële problemen geven stress. Mensen schamen zich vaak voor hun situatie, sluiten zich af van hun omgeving en voelen zich soms eenzaam.

Door de inflatie en de stijgende energiekosten, zien we dat steeds meer mensen in geldproblemen komen. Onze oproep aan alle inwoners is om niet te wachten om hulp hiervoor te vragen dat voorkomt dat problemen zich opstapelen. Maak het bespreekbaar.

Ondersteuning bij geldproblemen of schulden

De maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners van WijZijn ondersteunen mensen met geldproblemen en/of schulden. Samen brengen we de situatie in kaart zodat iemand weer overzicht heeft. Wat zijn de inkomsten en uitgaven? Zijn er schulden en bij wie? Zijn er afbetalingsregelingen te treffen? Zijn er misschien toeslagen of regelingen waar iemand gebruik van kan maken?

Heb je geldzorgen of iemand in jouw omgeving? Maak het bespreekbaar en neem contact met ons op.

Armoede bestrijding

Veel gemeenten zoeken samen met inwoners, ondernemers, ervaringsdeskundigen en experts naar oplossingen om armoede te bestrijden. Onderstaand drie mooie voorbeelden.

Quiet Community Roosendaal

Quiet Roosendaal heeft als doel om op lokaal niveau solidariteit en saamhorigheid te stimuleren bij de aanpak van armoede. Sponsors, zoals lokale ondernemers, leveren een kleine inspanning of bijdrage in de vorm van geld of goederen. Dit als ‘signaal’ dat mensen gezien worden en dat er begrip is voor hun problemen. Denk aan een luxe lunch, kappersbezoek, kaartjes voor het theater of het laten repareren van je fiets. Daarnaast brengt de organisatie mensen in de doelgroep laagdrempelig bij elkaar. Members hoeven hiervoor geen tegenprestatie te leveren. Het streven is om mensen in armoedesituaties de kans te geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger.
Meer informatie

BuddyLink

BuddyLink is de Roosendaalse vertaling van het Antwerpse project ArmenTekort. Het initiatief heeft als doel kansarmoede te doorbreken door mensen met elkaar in contact te brengen. Op basis van gelijkwaardigheid helpen zij elkaar. Door het ondernemen van alledaagse activiteiten ontstaat een mooie vriendschap. Ze krijgen oog voor elkaars individuele kwaliteiten en gaan méér mogelijkheden in het leven zien. Je helpt jezelf door een ander te helpen. Met als hoger doel om de vicieuze cirkel van kansarmoede met elkaar te doorbreken.
Meer informatie

Deelkastjesproject

Niet iedereen die leeft in armoede kan of durft hulp te vragen. Voor deze groep inwoners is WijZijn Steenbergen in samenwerking met zorgboerderij De Drie Bogen en Middelbare school ’t Ravelijn gestart met het Deelkastjesproject. Een deelkastje is een kast waarin inwoners levensmiddelen kunnen delen. Iedereen mag er producten in plaatsen en producten uitnemen als dit nodig is. Het streven is om in iedere kern van de gemeente Steenbergen een deelkastje te plaatsen.

Stel uw vraag