Nieuws

Activiteiten in het kader van Wereld Alzheimerweek Bergen op Zoom

De samenwerking tussen vrijwilligers van het Alzheimercafe en de werkgroep DVG (dit is de werkgroep die in Bergen op Zoom het proces begeleid om tot een dementievriendelijke samenleving te komen) levert deze maand 2 grote activiteiten op voor mensen met dementie en hun naasten.

16 september wandelen in kader 75 jaar bevrijding

Bergen op Zoom staat dit jaar nadrukkelijk stil bij de bevrijding van de stad 75 jaar geleden. Aan de hand van levensgrote foto’s, die door de stichting FOboz zijn weggezet op de plaatsen in de binnenstad waar de oorlog nadrukkelijk sporen had achtergelaten, is een wandeling uitgezet en deze gaan we lopen. Er zijn een aantal gidsen van de stichting SBM beschikbaar en halverwege de route is een koffiestop in het zaaltje van de Ontmoetingskerk op het Bolwerk. De wandeling start om 13.30 uur bij het oude stadhuis op de Grote Markt en staat open voor de mensen met dementie en hun naasten en biedt de kans om herinneringen op te halen uit eigen ervaringen of die van familieleden. Graag hiervoor vóór 12 september aanmelden via telefoonnummer 06-34540835 of email: malovl@home.nl.

21 september beweegbeurs in de Raayberg

Vanwege het landelijk thema voor deze dag: “Bewegen en dementie” is er een beweegbeurs voor ouderen, omdat bewegen voor iedereen en in het bijzonder ook voor ouderen en voor de mensen met dementie, eigenlijk een must is. Bewegen is goed voor lijf en leden en wat goed is voor ons hart, is ook goed voor ons brein.De zaal van de Raayberg aan de Antwerpsestraatweg is open vanaf 13.30 uur en is gratis toegankelijk. Tot 16.30 uur zullen verenigingen, organisaties, gezondheidszorginstellingen vertellen en laten zien welk diverse mogelijkheden er in de stad zijn om actief in beweging te blijven, zingend, musicerend, dansend, tennissend, onder begeleiding van fysiotherapeuten te blijven trainen, aan stoelyoga te doen e.a.    

Bij het ouder worden hebben we de neiging om juist minder te gaan doen of zelfs te stoppen, terwijl daar geen enkele reden voor is. Daarnaast is sociaal verkeren, samen met anderen spelen en wandelen goed voor de deelnemers, je hoort erbij en doet mee.
Tijdens de middag zal de amusementsband Expreszo van zich laten horen en de bezoekers enthousiasmeren om letterlijk in beweging te komen. Ook het koor Bittere Tranen geeft acte de presence. 

Arts ouderengeneeskunde Rober van Wegen, werkzaam bij tanteLouise, zal kort vertellen waarom bewegen voor ons zo goed is en ook zeker voor mensen met dementie. Er zijn ook een aantal oudere sportievelingen uitgenodigd om te vertellen waarom zij nog steeds hun beste beentje voor willen blijven zetten en waarom dat weldadig is. 

De vrijwilligers van het Alzheimercafe en de werkgroep DVG zijn aanwezig om informatie te verstrekken over de verschillende vormen van dementie, de mogelijkheden om ervaringen te delen in bijvoorbeeld het Alzheimercafe en ondersteuningsgroepen. Desgewenst zorgen zij voor een goede verwijzing.

Er zijn inmiddels zo'n 20 verenigingen, organisaties en fysiotherapiepraktijken die zich hebben gemeld als standhouder.

Voor vragen om informatie kan de mail dementievriendelijkboz@gmail.com worden gebruikt of telefoonnummer 06-34540835.

Stel uw vraag