Nieuws

Aan de slag met mantelzorgvraagstukken

Twaalf gemeenten, waaronder Bergen op Zoom, gaan binnen het programma ‘In voor mantelzorg’ aan de slag om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. Hiervoor zet het programma in op een betere samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten. En op een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en vrijwilligers.

Lees verder op de website invoormantelzorg.nl.

Stel uw vraag