Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning helpt mantelzorgers om hun zorg taken zo lang mogelijk goed en gezond uit te kunnen voeren. Zo kan het voorkomen dat de mantelzorger zelf moeite krijgt met het combineren van zorg, en het eigen gezin of werk. Hulp nodig bij het verlichten van uw mantelzorgtaken? Schakel onze mantelzorgondersteuning in. U vindt de mantelzorgondersteuning van WijZijn in


Stresstest

  • Ik heb nooit voldoende rust
  • Ik heb niet genoeg tijd voor mezelf
  • Ik heb onvoldoende tijd voor contact met familie en vrienden
  • Ik voel mij schuldig over de situatie
  • Ik kan niet meer alleen weg van huis
  • Ik heb ruzie met degene waar ik voor zorg of de rest van de familie
  • Ik huil iedere dag
  • Ik maak mij zorgen over de financiën
  • Mijn eigen gezondheid gaat achteruit

Antwoord u op een aantal vragen JA in bovenstaande test, neem dan contact op met onze mantelzorgondersteuning.

Meer informatie?

Kijk ook eens op de website van Mantelzorg Brabantse Wal of lees het verhaal van mantelzorger mevrouw Janssen.

Stel uw vraag