Privacy & Veiligheid

Privacy & Veiligheid

Bij WijZijn hebben we de privacy en veiligheid van onze cliënten hoog in het vaandel staan. Al onze medewerkers gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Daar kunt u op vertrouwen!

Privacy

De hulpverlener noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die met u zijn gevoerd en bewaart deze in een dossier. U kunt erop vertrouwen dat alle informatie die de hulpverlener van u ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld. De hulpverlener is gebonden aan een beroepsgeheim.

  • Uw dossier bevindt zich in een beveiligd computersysteem en/of in een afsluitbare archiefkast. In het privacyreglement van WijZijn is vastgelegd welke personen uw gegevens mogen inzien.
  • U heeft het recht uw dossier in te zien of wijzigingen in uw dossier te maken. U kunt te allen tijde uw dossier inzien met uw wachtwoord en gebruikersnaam.
  • Uw persoonlijke gegevens worden na verloop van tijd vernietigd.

Als het in het belang van de hulpverlening nuttig is om met iemand anders (zoals de huisarts) te overleggen, dan mag de hulpverlener dat in principe alleen doen als u daar van tevoren toestemming voor geeft. In het belang van de eventuele bescherming van kinderen is Traverse bevoegd de geheimhoudingsplicht te doorbreken en zonder toestemming inlichtingen te verstrekken.

Veiligheid

E-mailverkeer is niet beveiligd. E-mail versturen is vergelijkbaar met het versturen van een brief in een open envelop; iedereen langs wie de e-mail passeert zou de e-mail kunnen openen en kunnen lezen. De kans hierop is echter niet groot en u kunt deze grotendeels zelf waarborgen.

Om uw eigen anonimiteit te vergroten, kunt u ervoor kiezen anoniem een e-mailadres aan te maken. Dit kunt u doen bij bijvoorbeeld Hotmail, Live, Yahoo of Gmail. De e-mail die op dit door u aangemaakte adres binnenkomt, kunt u op elke computer ter wereld bekijken door op uw mailbox in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Stel uw vraag