Nieuws

Sociaal overleg in wijken Kroeven en Langdonk werpt haar vruchten af

Met regelmaat is er een zogeheten 'Sociaal Overleg' met diverse samenwerkingspartners die werkzaam zijn in de wijken Kroeven en Langdonk

Aan het sociaal overleg nemen deel: Maatschappelijk werk en opbouwwerk van WijZijnRoosendaal, wijkzusters van TWB en DAT, AlleeWonen, gemeente Roosendaal (WMO), CJG, MEE, SDW en  GGZ. Bij het laatstgehouden overleg was ook Axxicom aanwezig, de nieuwe organisatie voor huishoudelijk hulp. De samenwerking tussen de organisaties levert veel op voor de wijken Kroeven en Langdonk.  

Stel uw vraag