Nieuws

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

WijZijn streeft ernaar om het perspectief van onze cliënten leidend te laten zijn in alles wat we doen. Dat is een permanente opgave. De leden van de cliëntenraad leveren hierbij een onmisbare bijdrage. De Cliëntenraad van WijZijn zoekt per 1 januari 2018 nieuwe leden.  

De leden van de cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies, aan het bestuur van WijZijn. De leden komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar, aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom. Je neemt deel voor minimaal twee jaar en krijgt een kleine vergoeding per bijgewoonde vergadering. 

Als cliëntenraadslid vorm je je een beeld van de cliënten van WijZijn Traverse Groep. Je kent hun positie, hun vragen, hun behoeften. Of je wilt je daarin graag verdiepen. Je denkt vervolgens mee, over het beleid van de organisatie, over de producten en diensten, de samenwerkingen, en de consequenties daarvan. 

Interesse? Meer informatie vind je in de vacature

Stel uw vraag